Barbara Kaleńczuk Marketing Manager of Online Marketing Departament

Barbara Kaleńczuk

Marketing Manager of Online Marketing Departament

Moje główne zadania, to: bycie w dwóch miejscach na raz, podejmowanie spontanicznych i dobrych decyzji oraz koordynowanie działań mających na celu popularyzację usług reklamy internetowej w home.pl